Privacy Beleid

Sikkema Technical Solutions hanteert een helder privacy-beleid, wat hieronder beschreven wordt.
Met deze privacyverklaring wil Sikkema Technical Solutions je graag informeren over welke (persoons)gegevens we voor welke doeleinden verzamelen.
Versie: 19-10-2021

Gebruiksstatistieken website (cookies)

Wij plaatsen geen cookies en houden geen statistieken bij van jouw bezoek. Je wordt dus niet getracked of op een andere manier gedeanonimiseerd.

Nieuwsbrief

Regelmatig sturen wij een nieuwsbrief met wetenswaardigheden, ontwikkelingen en aanbiedingen. Dit doen we alleen naar mensen die zich voor hebben opgegeven. Mocht jij dat niet hebben gedaan, dan is er iets fout gegaan en horen we dit graag. Onder aan elke nieuwsbrief staat een link om je af te melden. Voor de nieuwsbrief slaan we je emailadres en je naam op.

Formulieren, websitebezoek, e-mails en relatiebeheer

Als je een (contact)formulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt (@sikkematechnicalsolutions.com), dan zullen we de persoonsgegevens die je ons hiermee stuurt, verwerken en bewaren zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ontvangen e-mails kunnen we daarnaast ook bewaren voor zover dit voor een goede uitvoering van onze reguliere werkzaamheden noodzakelijk is.
Wanneer je via onze website deelneemt aan een poll, wordt je IP-adres uitsluitend gelogd om vast te stellen dat er per IP-adres maar één keer wordt gestemd. De verzameling van IP-adressen voor een poll wordt permanent verwijderd op het moment dat de betreffende poll gesloten wordt.
Als je onze website(s) bezoekt dan moeten onze servers je IP-adres verwerken om je de opgevraagde pagina te kunnen tonen. We slaan in dat geval je IP-adres niet op in een logbestand.
Als je in het kader van onze werkzaamheden vrijwillig je contactgegevens aan ons verstrekt met de bedoeling dat we je via deze contactgegevens kunnen bereiken, bijvoorbeeld door het verstrekken van een visitekaartje of anderszins, kunnen we deze gegevens bewaren voor zover dat in het kader van onze reguliere activiteiten, waaronder relatiebeheer, noodzakelijk is.

Verstrekking aan derden

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:
als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen; of als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

Je rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en deze in bepaalde gevallen aan te passen of te laten verwijderen. Ook kan je in bepaalde gevallen ons verzoeken om ons gebruik van je gegevens te stoppen of ons verzoeken om je gegevens in een machine readable formaat te verstrekken.
Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail of post een verzoek sturen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen we om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren.
Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht.

Wijzigingen Privacy-Beleid

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website. Voorgaande versies van onze privacyverklaring archiveren we online.

Onze contactgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring is Sikkema Technical Solutions de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij expliciet anders is aangegeven.
Vragen over onze privacyverklaring of wil je één van je rechten uit de AVG uitoefenen? Neem dan contact met ons op. Per post: zie het adres onderaan, of via het contactformulier op de beginpagina.

Algemene Voorwaarden